تلفن سفارشات : ۰۱۱-۴۲۲۶۲۰۵۶

فکس : ۰۱۱-۴۲۲۵۸۱۶۸

ایمیل : INFO-@-DQ1.IR

آدرس پستی :مازندران – قائم شهر – جاده بابل- روبروی پمپ بنزین علیزاده-نبش تلار۴۲

کدپستی : ۴۷۶۱۶۷۵۷۱۱