مراحل رشد جنین اردک

جوجه کشی اردک

مراحل رشد جنین اردک به مانند دیگر پرندگان می باشد و دارای پروسه زمانی خاصی می باشد. مراحل رشد جنین در اردک به دو صورت طبیعی در زیر اردک کرچ و بصورت مصنوعی در ماشین جوجه کشی تمام اتوماتیک انجام می گیرد.

مراحل رشد جنین در اردک بصورت مصنوعی یا درون ماشین جوجه کشی در 28 روز بطول می انجامد. که در ماشین جوجه کشی شامل دو مرحله می باشد. در 25 روز اول مرحله ستر نامیده می شود که دارای شرایط خاص دمایی و رطوبت می باشد.

مرحله ستر در ماشین جوجه کشی برای جوجه کشی اردک به سه رده یا هفته تقسیم می شود:

تنظیماتDqshop

هفته اول ستر

هفته دوم ستر

هفته سوم سترتا زمان هچر

سه روز پایانی

تنظیم دما

38/5

37/7

37/5

37/2

تنظیم رطوبت

58

58

60

70

تخلیه دما(تهویه)

39

38/2

38

37/7

حتما توجه داشته باشید در 10 روز اول جوجه کشی تخم نطفه دار اردک را حتما نطفه بینی یا کندلینگ نمایید.

مراحل رشد جنین اردک

مراحل رشد جنین اردک به شرح زیر می باشد:

روز اول: بروز اولین نشانه های جنین

روز دوم: پیدایش رگ های خونی اولیه

روز چهارم: آغاز تشکیل سر، چشم و ستون مهره ها

روز پنجم: پیدایش دستگاه عصبی و تشکیل دهان، قلب و گوش

روز ششم: شروع ضربان قلب

روز هفتم: پیدایش منقار (نوک جوجه اردک)

روز نهم: پیدایش پاها

مراحل جوجه کشی جنین اردک

روز دهم: آغاز تمایز جنسی و پیدایش زبان

روز دوازدهم: دیده شدن بال ها و پاها

روز سیزدهم: آغاز تشکیل پر

روز چهاردهم: اولین رویش پر روی سر

روز پانزدهم: پوشیده شدن

روز شانزدهم: مشخص شدن رنگ اصلی جوجه اردک

روز هجدهم: بسته شدن پلک چشم ها

روز نوزدهم: سخت شدن کامل منقار جوجه اردک

روز بیست و یکم: جذب سفیده بطور کامل و حرکت منقار به سمت اتاقک هوایی

روز بیست و سوم: آغاز جذب زرده به داخل حفره بطنی

روز بیست و ششم: جذب کامل زرده به داخل حفره بطنی و آغاز تنفس با ریه ها

روز بیست و هفتم: وارد شدن اولین ضربه به پوسته تخم

روز بیست و هشتم مراحل رشد جنین اردک: خارج شدن جوجه اردک از تخم

البته احتمال دارد مراحل رشد جنین اردک از روز 26 تا 29 جوجه ها از تخم خارج شوند. جوجه ها پس از خروج از تخم باید تا زمانی که کاملا خشک شوند داخل ماشین جوجه کشی باقی بمانند.

مراحل رشد جنین اردک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *