بیماری نیوکاسل در کبک

بیماری نیوکاسل در کبک

عواملی که باعث بیماری نیوکاسل در کبک می شوند عبارتند از استرس، تغذیه، موقعیت جغرافیایی و ماشین جوجه کشی می باشند. انواع بیماریهای کبک بیماری نیو کاسل در کبک بیماری ویروسی بسیار واگیر و کشنده ای است که کبک ها را مبتلا می کند و با علایمی نظیر: بی اشتهایی، بی حالی، نارسایی تنفسی، اسهال سبز، علائم عصبی و فلجی بال و گردن دیده می شوند. عامل مسبب بیماری در کبک، ویروس نیوکاسل سویه PMV-1 می باشد و بیماری از طریق آب و غذا و هوای آلوده منتقل می گردد. کبک هایی که با سویه حاد بطور طبیعی مبتلا شده اند ممکن است بدون نشانه های بالینی تلفن شوند. کبک

ادامه مطلب