محلول ضدعفونی

محلول ضدعفونی

محلول ضدعفونی محلول ضدعفونی برای از بین بردن میکروارگانیسم های سطوح انواع مختلفی دارد، یکی از محلول ضدعفونی وسیع الطیف نقره کلوئیدی می باشد. نقره کلوئیدی چیست؟ نابود کننده جهانی ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها، بدون منع مصرف و عوارض جانبی. نقره کلوئیدی – محلول ضدعفونی آبی متشکل از یون نقره است که به صورت معلق، به کمک بار الکتریکی که هریک از ذرات نقره دارا میباشد در جریان است. محلول ضدعفونی نقره کلوئیدی به عنوان یک عامل قوی ضدعفونت و مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها عمل می کند. به عنوان مثال اگر یک آنتی بیوتیک معمولی ۱۵باکتری را میکشد، نقره کلوئیدی به صورت تاثیرگذارتری ۶۵۰ نوع عامل

ادامه مطلب

پرورش قرقاول سیلور

پرورش قرقاول سیلور

قرقاول سیلور قرقاول سیلور یا قرقاول نقره ای،  ساکن  جنگل های کوهستانی از هند و چین است. پانزده گونه از  قرقاول نقره ای یا قرقاول سیلور ، از شرق میانمار، کامبوج، لائوس، تایلند، ویتنام، چین به جزیره هاینان توزیع شده اند و وجود دارند. از گونه های در معرض خطر که گستردگی زیاد و در بسیاری از محدوده آن مشترک است، قرقاول سیلور می باشد که کمترین نگرانی در فهرست گوش قرمز از گونه های در معرض خطر ارزیابی شده است. زیرگونه قرقاول سیلور از جنوب شرقی چین و ویتنام شمالی بزرگترینمنشا قرقاول سیلور می باشد. در حالی که زیرگونه جنوب شرقی چین یک مقدار مختلف از نشانه گذاری های

ادامه مطلب