آنفلوآنزای فوق حاد طیور

آنفلوآنزای فوق حاد طیور

علیرغم پیشرفت روزافزون علم و پیدایش روش های مختلف برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور نیاز به شگردهای خاصی بر بهبود و غلبه بر این نوع بیماری سخت طیور دارند. در واقع اگر تا قرن ها پیش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور شناخته نشده بود، که امروزه با شناخت این نوع بیماری و را ههای درمان می توان بخوبی با واکسیناسیون پیشگیری کرد. آنفلوآنزای فوق حاد طیور بیماری آنفلونزای فوق حاد طیور یکی از بیماری های ویروسی واگیردار طیور است که به سرعت منتشر می شود. ویروس عامل ایجاد این بیماری دارای سه تیپ A.B.C  است، که فقط تیپ A در پرندگان ایجاد بیماری می نماید. این تیپ

ادامه مطلب

مراحل رشد جنین اردک

مراحل رشد جنین اردک

مراحل رشد جنین اردک به مانند دیگر پرندگان می باشد و دارای پروسه زمانی خاصی می باشد. مراحل رشد جنین در اردک به دو صورت طبیعی در زیر اردک کرچ و بصورت مصنوعی در ماشین جوجه کشی تمام اتوماتیک انجام می گیرد. مراحل رشد جنین در اردک بصورت مصنوعی یا درون ماشین جوجه کشی در 28 روز بطول می انجامد. که در ماشین جوجه کشی شامل دو مرحله می باشد. در 25 روز اول مرحله ستر نامیده می شود که دارای شرایط خاص دمایی و رطوبت می باشد. مرحله ستر در ماشین جوجه کشی برای جوجه کشی اردک به سه رده یا هفته تقسیم می شود: تنظیماتDqshop هفته اول ستر

ادامه مطلب

جوجه کشی کبک

جوجه کشی کبک

آموزش جوجه کشی کبک جوجه کشی کبک بصورت طبیعی معمولا با کرچ شدن کبک ماده و نشستن بر روی تخم انجام می شود. و جوجه کشی کبک بصورت مصنوعی معمولا با استفاده از ماشین جوجه کشی و قراردادن تخم ها در قالب های مخصوص یا شانه های 64 عددی کبک و جایگذاری شانه ها در داخل ماشین جوجه کشی انجام می گیرد. دوره جوجه کشی کبک به مدت ۲۴ روز و بسته به نژاد تا 26 روز به طول می انجامد و لذا درجه حرارت ماشین جوجه کشی باید ۳۷/۷ درجه سانتی گراد تنظیم و میزان رطوبت نسبی  ۶۵ درصد تنظیم و میزان تهویه یا خنک کننده اضطراری ۳۸/۲ درجه

ادامه مطلب